Bij veel van het werk van de Klankbordgroep in de afgelopen 3 jaar is ons gebleken dat er eigenlijk niet een totaalvisie is op Gorinchem. Belangrijke beslissingen worden nu genomen op basis van de huidige situatie. De samenhang gaat daardoor verloren. Daar gaat gelukkig verandering in komen. De gemeente gaat werken aan een Visie van de Stad (VvdS) in een gesprek met alle betrokkenen. Dat traject gaat een jaar duren. De stip op de horizon voor de scenario’s van de visie is 2032 (dan bestaat de stad 650 jaar), ver genoeg om te kunnen dromen, maar toch nog nabij genoeg om ons nu al voor te bereiden op die toekomst over net geen 20 jaar.

 

In de vergadering van de Klankbordgroep van 5 juli hebben Maudy van Houwelingen en Volkert Buil van de gemeente de stand van zaken met ons besproken. Wat daaraan vooraf ging is een half jaar geweest, waarin het college, de ambtenaren en de gemeenteraad de kaders hebben vastgesteld. In de huidige plannen denkt de gemeente aan de volgende stappen:

Fase 1 Verkennen (2016)-mobiliseren samenleving en verzamelen van ingredienten voor het visiedebat

 1. Startbijeenkomst in 1 november 2016
 2. Toekomstfestival met de stad van 14 tot 17 november 2016
 3. Uitwerken tussenrapport "Toekomstagenda Gorinchem" (november-december 2016)
 4. Presentatie aan de Ambassadeurs en Raad, besluit vervolgproces (november-december 2016)

Fase 2 Koers bepalen (2017)

 1. Dialoog/visiedebat met de stad (eerste kwartaal 2017)
 2. Vervolgens is het streven om de Visie van de Stad in het 2e kwartaal 2017 aan de Raad aan te bieden.

Dit programma is een bijstelling van de opzet zoals gegeven in de vergadering van 5 juli. Mede op basis van ons commentaar is ingezien dat het priogramma wel een erg ambitieus was. Daarom is er nu gekozen voor een tussenrapportage en een tweede dialoogfase begin 2017 met een terugkoppeling naar alle betrokkenen in de stad.

Het projectteam bestaat uit 5 medewerkers van de gemeente; Volkert Buil, Maudy van Houwelingen, Annette de Ruijter en Arjen van der Werf, onder leiding van Luc van Huijgevoort. De intentie is dat dit team het gesprek open in gaat. Dat is natuurlijk best moeilijk omdat zij ook betrokken zijn (of geweest zijn) bij bestaande beleidsstukken en Raadsopdrachten. Het is overigens wel een goed idee om de visie te laten opstellen door de medewerkers van de gemeente. Voor de uitvoerenden, de ambtenaren van de gemeente, zal het dan meer “ons plan” zijn. Genoemd team wordt aangevuld met Ruben Polderman, die als externe deskundige is aangetrokken. Hij heeft al veel ervaring met dergelijke visietrajecten en het procesmanagement daarvan. Dit team zal zich door allerlei netwerken in de stad (waar onder klankbordgroepen) laten adviseren. Ook worden er “ambassadeurs” benoemd, die zullen gaan meedenken. Het nu voorgelegde plan van aanpak is indicatief en kan nog worden aangepast als er steekhoudend commentaar wordt geleverd.

Door de KBG-OG is opgemerkt dat ook in een open proces er wel behoefte is om meer duidelijkheid te krijgen over de onderwerpen. Waar zal het in ieder geval over moeten gaan in de strategiediscussie? Daar zijn nu nog weinig aanzetten toe gegeven. Ook vinden wij dat de direct betrokken burgers geïnformeerd zouden moeten worden over de inbreng van deskundigen, omdat daarmee een goede basis verkregen wordt voor een zinvolle reflectie. Het strategiedebat is immers naast een zoektocht naar het wenselijke, bovenal ook wel een zoektocht naar het mogelijke.

Wat de onderwerpen betreft zijn er op 5 juli vanuit de Klanbordgroep in een eerste ronde de volgende onderwerpen aangedragen:

 • Wat voor stad ben je en wat voor stad wil je zijn als Gorinchem?
 • Kijk goed naar de verschillen per wijk. Wat is kenmerkend? Willen we die verschillen benadrukken of juist meer gelijk trekken? Voor welke onderwerpen dan wel?
 • In vervolg op het voorgaande punt, hoe denken we over de verdeling van de voorzieningen in de stad? Welke trends verwachten we als het gaat om voorzieningen, zoals winkels, onderwijs, sport, buurtactiviteiten?
 • Welke rol heeft de gemeente (politiek, college en medewerkers)? Hoe gaan we om met de regio?
 • Water, enerzijds als bedreiging (klimaatverandering), maar ook als kans (één van de aantrekkelijke punten van deze stad).
 • Zorg voor elkaar. Ken uw buren. Zorg dat er aanspreekpunten zijn voor maatschappelijk werk.
 • Behoeften bij jong en oud, zoals speelvoorzieningen, hangplekken en de wensen van jongeren en senioren.
 • Duurzaamheid en vergroening van de stad (onderhoud openbare ruimte, invulling van de leefomgeving en het beheer van de stadecologie.
 • Wat is er infrastructureel gewenst en mogelijk?
 • Laat ook een bijdrage verzorgen door de politie. Zij hebben een specifieke kijk op de wijk.

Binnen de KBG-OG gaan een aantal personen zich de komende tijd speciaal met VvdS 2035 bezighouden. Dat zijn Roderik D’havé, Henk van Gent, Joeri Schouten, Dirk Bok, Sandra Maas en Roel ter Brugge. Zij worden graag door jullie op de hoogte gehouden. Welke gedachten hebben jullie hebben over “Gorinchem in 2035?” Laat het ons horen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Map here
 

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.