In de vergadering van 20 februari en 14 maart hebben we gezamenlijk een visie opgesteld ten behoeve van G02032 (170322 ToolkitGO2032bijdrage KBG-OG (PDF, 122 KB). Op 8 mei zijn alle indieners van een visie gevraagd om mee te doen aan een stadsdebat hierover. Daar zullen wij proberen om in overleg met anderen de standpunten vanuit Oost-Gorcum uit te dragen. Een einddebat van het visietraject is nu gepland op 20 juni. Zie voor meer informatie ook de website van GO2032.

logo go2032Maandag 20 februari om 20:00 uur in het Stadhuis hebben wij een extra Klankbordvergadering in het kader van de strategiediscussie GO2032. Ter voorbereiding daarvan verwijzen we naar de gemeentelijke website en naar de tekst “Discussie visie GO2032 (PDF, 32 KB)” waarin voor Oost-Gorcum belangrijke visies zijn beschreven. Dat laatste stuk is gemaakt door een aantal bewoners van onze wijk die de laatste tijd actief hebben meegedaan aan de inspraak over GO2032.

De Klankbordgroep Oost Gorcum is voor de verkennende fase van het traject Visie van de Stad (GO 2032) op zoek naar de belangrijkste toekomstige opgaven. Welke 3 onderwerpen vindt u als wijkbewoner het belangrijkst?
Vormt water een kans of een bedreiging? Heeft Gorinchem in 2032 een regio-functie? Welke rol heeft het centrum? Welke voorzieningen zijn er in Oost Gorcum?
We horen graag wat u vindt!

logo go2032Op de website www.go2032.nl is veel informatie te vinden. Zo is er onder het kopje "Trends en ontwikkelingen" een rapport te vinden waarin de te verwachten ontwikkelingen voor Gorinchem in het kort zijn geschetst. De vraag of wij dat ook wenselijk vinden en welke ambitie wij hebben? Dat wordt op maandagavond 14 november besproken (aanmelden via de website van GO2032) in het Fortes Lyceum aan de Wijdschildlaan 4. Op dinsdagavond 15 november is dat eveneens aan de orde in de vergadering van de Klankbordgroep in de Elzenhof. We zullen dan de aanwezigen vragen om hun beelden over het Gorinchem van de toekomst met ons te delen. Het perspectief is dan natuurlijk vanuit ons als bewoners van Oost Gorcum.

Bij veel van het werk van de Klankbordgroep in de afgelopen 3 jaar is ons gebleken dat er eigenlijk niet een totaalvisie is op Gorinchem. Belangrijke beslissingen worden nu genomen op basis van de huidige situatie. De samenhang gaat daardoor verloren. Daar gaat gelukkig verandering in komen. De gemeente gaat werken aan een Visie van de Stad (VvdS) in een gesprek met alle betrokkenen. Dat traject gaat een jaar duren. De stip op de horizon voor de scenario’s van de visie is 2032 (dan bestaat de stad 650 jaar), ver genoeg om te kunnen dromen, maar toch nog nabij genoeg om ons nu al voor te bereiden op die toekomst over net geen 20 jaar.

plan winkelcentrum HDSinds februari zijn college en gemeenteraad aan het debatteren over de aanpak om te komen tot een strategische visie voor 2035. De centrale vraag daarbij is “wie willen we zijn (of worden) als stad, als wijk en als Gorcummers?”.

Map here
 

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.