In de komende periode zal er veel veranderen bij de aansluiting A15 vanuit de Newtonweg en de Spijksesteeg. Lees in dit artikel meer achtergrondinformatie en over de standpunten van de KBG hierin. De gemeente heeft een speciale Facebookpagina geopend waar zij al foto's heeft geplaatst en waar de verdere ontwikkelingen zullen worden gevolgd en aangekondigd.
Tevens vragen wij uw aandacht voor het vervolg (dus heeft u hem al eens ingevuld? vul dan aub deze ook in!) van de enquete over de rotonde bij de Merwedonk.

 

Opmerkingen KBG-OG bij plannen rondom Aanlsuiting A15, Newtonweg en Spijksesteeg:

1. Fietsers langs de Newtonweg richting de Evenementenhal moeten in het plan omrijden en moeten 2 maal voor verkeerslichten wachten om een gevaarlijk brede verkeersader te passeren (Newtonweg en Spijksesteeg). Deze situatie zal dan gaan lijken op die bij de Banneweg nabij het Piazzacentrum en bij de Driemanschaplaan, waar je fietsers dan ook allerlei uitwijkroutes ziet kiezen. Hoewel we begrijpen waarom dit zo gepland is en we ook niet een directe oplossing hebben, vragen we toch aandacht voor dit probleem. Hoe weet Gorinchem zich ook tegenover de fietsers hier als een fietsvriendelijke stad te profileren? Wat kan er gedaan worden om de fietsers hierin tegemoet te komen en daarmee het fietsgebruik te stimuleren?
2. Bij het fietspad langs de Newtonweg en de kruising van de Stephensonweg zijn er knikken in het fietspad gemaakt. Dit geeft automobilisten de tijd en een kans om nog te stoppen na het afslaan in het geval er een fietser aankomt. Dat is in het belang van de verkeersveiligheid en zien we ook bij andere kruisingen in de stad. Dus juichen we dat toe. Wel vragen we de knikken voor de fietsers vloeiend te laten verlopen, zeker als daar de ruimte voor is zoals in dit geval van de Stephensonweg.
3. We pleiten voor herkenbare en ook een vergelijkbare lay out van de dicht bij elkaar gelegen rotondes. Een verhoogd voetgangersdeel zoals bij de Griendwegrotonde is onwenselijk voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers of kinderwagens. Bij de Merwedonk blijven de voetgangers (rolstoelen en kinderwagens) gelijkvloers. Maak ook gebruik van de resultaten van het verkeersveiligheidsonderzoek dat nu bij de Merwedonk loopt. Dit betekent denken wij ook dat bij de fiets- en voetgangersoversteekplaats van de rotonde bij de Van Andel Spruytlaan een wit hek geplaatst zou moeten worden, evenals later bij de Merwedonk gedaan is.
4. Handhaaf het fiets- en wandelbruggetje met de aansluitende beveiligde oversteekplaats in het verlengde van Dikkertje Dap voorlopig. Het argument dat je geen verkeerslicht vlak na een rotonde maakt is naar onze mening maar te dele geldig (zie zebra bij het Stadhuis). Het gaat hier om een beveiligde oversteekplaats voor fietsers en voetgangers in het bijzonder op tijden dat de scholen in- en uitgaan. We stellen voor deze situatie zeker te handhaven, zolang de tijdelijke school aan de Laag Dalemseweg nog bestaat.
5. We hebben begrepen dat de brug bij Dikkertje Dap niet zal worden gebruikt voor de nieuwe brug bij de Lyriekstraat. Dan staat niets deze logische fiets- en voetgangersverbinding met de rotonde aan de Griendweg meer in de weg naar onze mening. Na realisatie van het winkelcentrum gaat deze verbinding steeds belangrijker worden.
6. Overwogen kan worden de bushaltes te verplaatsen naar de westelijke tak van de rotonde op de Van Andel Spruytlaan. Dan kunnen niet alleen de lokale lijnen 3 en 4 hier halteren, maar ook de streeklijn 47 (een halfuursdienst). De halte aan de Muzelaan zou daarmee zo mogelijk kunnen vervallen.
7. Ook om andere reden vraagt het ontwerp vanuit de Van Andel Spruytlaan als westelijke tak van de rotonde nog wel wat aandacht. Hoe om te gaan met de voet- en fietspaden, gegeven ook een doorsteek vanuit Dikkertje Dap? Zeker bij het weghalen van de bewaakte oversteek van de Spijksesteeg en eventueel zelfs (na overleg met de bewoners) verwijderen van het bruggetje, wordt deze verbinding voor langzaam verkeer belangrijk. Het weghale van de brug en bewaakte oversteekplaats zijn wij als Klakbordgroep overigens geen voorstander van. Zie punt 4, die het experimenteren met het behoud van deze overgang en de nieuwe rotonde mogelijk kan maken , zeker tot het moment dat de nieuwe scholen laar zijn. Ook aan de orde is hier op de Van Andel Spruytlaan de gevaarlijke knik in het fietspad nabij de bushalte, die vraagt om het iets meer oostelijk doortrekken van de bushalte, zoals in het verslag van de vergadering van de KBG-OG op 27 juni 2017wordt aangegeven.
8. We hebben nagedacht over de huidige plannen om afslag van de Newtonweg komende uit de richting van de stad en uit de Lourens Penningstraat nu onmogelijk te maken. (Dit lijkt op de situatie bij de spoorovergang van Nieuwe Hoven en de kruising Westwagenstraat/Pompstraat. Van deze laatste is inmiddels de problematiek onderkend en zijn de beperking weer opgeheven). Is dit echt nodig? Zeker buiten de piekuren is dat voor sommige bewegingen erg handig. Als het nu zo wordt aangelegd dat het niet helemaal onmogelijk wordt om dit te doen, dan kan bij wijze van experiment eerst het effect daarvan bestudeerd worden, voordat het infrastructureel helemaal wordt afgesloten, zoals nu het plan is. Naar onze mening gaat deze linksaffer in de spits niet of nauwelijks gebruikt worden en kan het buiten de spits toch handig zijn.
9. Wat onder andere op voorgaand punt speelt zijn de in de weg gebouwde verhoogde driehoeken; een soort stoepjes midden op de weg. Deze achten wij onwenselijk, omdat ze de flexibiliteit bepreken en in bepaalde situaties van slecht zicht gevaarlijke blokkades zijn voor auto’s en zeker voor motorrijders. Alleen belijning volstaat naar onze mening (en is nog goedkoper ook). In dit verband verwijzen we naar een recente publicatie in Verkeersnet (19 juni 2017) onder de titel “Banaan en frietzak helpen meer fietsers over het kruispunt”. Daar blijkt dat in Amsterdam (fietsstad bij uitstek) inmiddels wordt onderkend dat allerlei traditionele verkeerskundig maatregelen het (fiets-)verkeer belemmeren, terwijl een betere belijning beter werkt; flexibiliteit geeft.
10. Afsluitend merken we op dat we blij zijn met een evaluatie van de diverse fietsroutes door Oost-Gorcum met als doel deze te optimaliseren. Als Klankbordgroep willen we graag bijdragen aan zo’n verkenning en een optimalisering van deze belangrijke doorgaande fietsroutes in onze wijk.

Naast de hierboven verwerkte opmerkingen komt in de vergadering van 27 juni 2017 nog naar voren:

  • De inrichting van het laatste stukje van de Van Andel-Spruytlaan tot aan de nieuwe rotonde vraagt om aandacht. In de huidige situatie wordt daar nog weinig gefietst. Bij de plannen van de gemeente wordt dat wel anders en hebben we het over een belangrijke oost-west-verbinding, ook voor fietsers en voetgangers. Denk aan het nieuw geplande voetpad vanuit Dikkertje Dap. Denk ook aan de bushalte.
  • Wat die bushalte betreft is de huidige situatie al erg gevaarlijk. Na het kruispunt met de Muzelaan vraagt het voor de auto’s in oostelijk richting enorme stuurmanskunsten om het naastliggend fietspad vrij te houden. Vaak lukt dat niet, met als gevolg dat fietsers worden afgesneden en van de weg worden gereden. Deze levensgevaarlijke situatie is mogelijk de reden dat er daar nu bijna geen fiets rijdt. Dat wordt natuurlijk na de bouw van de rotonde anders. Het iets meer oostelijk verleggen van deze OV-halte lijkt ons dan ook noodzakelijk.
  • Bij duurzaam veilig zou je eerder gedacht hebben aan het terugbrengen van de Spijksesteeg van 2X2 naar 2X1 ipv 1X2 zoals nu gepland.
  • Zal de belasting van het verkeer uit Hoog Dalem zo groot worden dat er ruimte zou moeten zijn voor een directe rechts-affer richting snelweg?

 

Map here
 

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.