Op 12 juli 2016 hebben we met André van der Dussen (teamleider Stedenbouw, Openbare Ruimte en Verkeer van de gemeente Gorinchem) kwartaaloverleg gehad over verkeersonderwerpen. Download hier zijn presentatie (pdf, 0,8 MB). Voor Oost-Gorcum ziet de projectenlijst er als volgt uit:

Werk in uitvoering

801 uitgifte grond bedrijventerrein Oost II

802 Woonrijp Hinderdam

803 Bouw 13 woningen Laag Dalemseweg

804 Herinrichting Spijksesteeg/Newtonweg/aansluiting A15/Rotonde Griendweg/Grindweg

805 Ontwikkeling Winkelcentrum Hoog dalem

808 Woonrijp maken bouwplan Laag Dalemseweg 2017/2018

816 Bouw 25 zorgappartementen (Laag Dalemse weg)

818 Aanleg Kunstgrasveld GJS

820 Ontwikkeling Noordelijke Eilanden (Hoog Dalem)

821 Renovatie Dalems kerkje

822 Reconstructie Spijksesteeg, incl rotonde Spruytlaan/Laag Dalemseweg

Projecten in voorbereiding/studie

V01 Multifunctionele accommodatie Hoog Dalem

V02 Ontwikkeling woningbouw Hoog Dalem-noord

V02 Ontwikkeling woningbouw Hoog Dalem-midden

Op het gebied van verkeersinfrastructuur is het project 804 (A15/Spijksesteeg etc.) en de definitieve aanleg van de Laag Dalemse weg wel het meest concreet. Gesproken is over het feit dat het verkeer vanuit het bedrijventerrein aan de Newtonweg dadelijk alleen via de Galvaniweg het gebied kan verlaten. Ook is er gesproken over de wenselijkheid van een halte op de doorgaande weg aan de Spijkssteeg. Naar onze mening heeft halte naast de weg de voorkeur.

Wij hebben het standpunt verdedigd dat het belangrijk is om vlak voor de uitvoering van een project, ongeacht de voorgaande procedure, gelegenheid tot overleg te geven. Vaak realiseren betrokkenen zich dan pas echt wat de ingreep concreet gaat betekenen. Bovendien zijn dan de laatste details van het ontwerp en het werkproces bekend. Gelegenheid geven tot commentaar in dat stadium helpt om betrokkenheid (draagvlak) te krijgen, terwijl het zeker niet is uitgesloten dat er nog goede ideeen naar voren komen.

De projectenlijst wordt doorgenomen en als volgt geactualiseerd:

Nr.

Activiteit / idee

Status

1

Burgerparticipatie toepassen bij werkzaamheden aan straten om de extra kansen te benutten.

Geen projecten voorzien voor 2017

2

Fietsplan
2a: Uitvoeringplan bij fietsplan
2b: Stallingen omgeving Oosterbliek
2c: Hinderlijke/gevaarlijke paaltjes verwijderen

Loopt, zie Perspectief Nota 2017

3

Verkeersplan
3a Openinggstijden Concordiabrug niet in spits
3b Halteren bussen op rijbaan wordt als hinderlijk ervaren

3a Is nu overeenstemming over
3b Wordt nader bekeken op Spijksesteeg

4

Planning ontsluiting Ruigenhoek / Laag Dalemseweg?

Informatie opvragen

5 en 12

Herinrichting Spijksesteeg / Newtonweg / aansluiting A15 / rotonde Griendweg

In de zomer 2016 grondwerkzaamheden. Realisatie in 2017.

6

Het aantal parkeerplaatsen voor het Winkel-centrum Nieuw Dalem is onvoldoende.

Na een proef met een blauwe zone loopt er nu een studie naar de mogelijkheden. Overleg geweest met winkeliersvereniging.

7

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de Betuweroute en A15. Is er een veiligheidsplan?

Dit punt wordt intern de gemeente voorgelegd aan het team Veiligheid en Kabinet.

8

Klachten over snelheid in 30 en 50 km gebieden. Er is behoefte aan een inventarisatie van de belangrijkste knelpunten in Oost Gorcum.

In 50 km gebieden worden regelmatig controles uitgevoerd, vinger aan de pols houden door KBG.
Plan maken door KBG voor inventarisatie van knelpunten, in het bijzonder in 30 km gebieden!

10

Afsluiting Dr A Vondelingstraat in verband met te hard rijden

Ontwerp gemaakt. Overleg met buurt gaande

13

Parkeren op hoek Dalemdijk en Vestingweg

Wordt nog besproken binnen gemeente

Map here
 

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.