Na een gesprek met het team “Verkeer” van de gemeente zijn afspraken gemaakt om met enige regelmaat te spreken over de mogelijkheden van burgerparticipatie bij verkeersprojecten.

Meepraten over verkeer
Op 10 februari hebben we een gesprek gehad met de teamleider verkeer van de gemeente Gorinchem. Gesproken is over de toegevoegde waarde van burgerparticipatie in het algemeen en van de Klankbordgroep Oost Gorcum in het bijzonder. Onder bepaalde voorwaarden is er zeker de bereidheid tot meer burgeroverleg. De actiegerichte benadering van het team “Verkeer” binnen de vaak krappe marges van tijd en geld zijn wel een beperking. Een rol van de KBG lijkt een goede gedachte, hoewel het overleg soms beter rechtstreeks kan met buurtbewoners in het geval van een concreet project. De ervaringen met de Sav. Lohmanstraat en de Vondelingstraat zijn als positief ervaren. Vanuit de buurt waren er bij die projecten gesprekspartners met voorstellen die een verrijking zijn geweest op de plannen en de uitvoering. Daardoor is er bovendien draagvlak gekregen voor het project. Het consulteren van de Klankbordgroep en/of buurtvertegenwoordigers op verschillende momenten in de planvorming lijkt dan ook een goed idee. Afgesproken wordt om samen dat traject in te gaan door ieder kwartaal een overleg met elkaar te hebben. Dan kan bekeken worden wat er speelt en of daarbij een vorm van participatie kansrijk zou kunnen zijn. Voor de komende vergadering van de Klankbordgroep op 15 maart a.s. zal er een toelichting worden gegeven op het project van de herinrichting Spijksesteeg / Newtonweg / aansluiting A15 en de rotonde bij de Griendweg.

Map here
 

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.