Op 8 februari 2018 is er een overleg geweest over de mogelijkheden van de noodzakelijke dijkverhoging voor het gedeelte van de dijk tussen Gorcum en Fort Vuren. De uitvoering is in handen van de Graaf-Reinald-Alliantie, waarin ook het waterschap als opdrachtgever meedoet. Uitgangspunt voor het definitieve ontwerp is de inventarisatie van wensen en mogelijkheden waar het waterschap al twee jaar mee bezig is geweest. Getracht wordt om tegen september 2018 een redelijk definitief beeld te hebben.

 

De bestaande dijken moeten voor de verhoging en verbreding “helemaal overhoop gehaald” worden. In principe bouwt men alles zo veel als mogelijk terug zoals het was. Vanzelfsprekend wordt daarbij gekeken welke verbeteringen er mogelijk zijn. Afgesproken is dat hiervoor een werkgroep zal worden opgericht waarin ten minste de volgende “belangen” vertegenwoordigd zijn:

 • Graaf-Reinald-Alliantie (waterschap en uitvoerders)
 • Gemeente Gorinchem
 • Cultureel erfgoed (Hollandse Waterlinie en Werkgroep Vesting Gorinchem)
 • Bewoners en gebruikers (waar onder de Klankbordgroep Oost Gorcum)
 • Milieu- en landschap (St. Gorcum Natuurlijk Groen)

Voorlopig ligt de focus op het dijktracé, maar wel in het perspectief van de functies in de polder en uiterwaarden direct aan de dijk gelegen. Genoemde partijen worden eveneens betrokken bij het overleg met RWS over de plannen voor het Ruimte voor Rivieren-project in de Woelse waard.

Uit de bespreking op 8 februari komen de volgende aandachtpunten naar voren:

 • De veiligheid (kans op overstromingen en effecten daarvan);
 • De directe gevolgen voor de bewoners en de gebruikers;
 • De inrichting van de nieuwe dijkwegen voor de verschillende verkeersoorten en bijbehorende verkeersveiligheid;
 • De biodiversiteit;
 • De recreatie mogelijkheden;
 • Het behoud van en/of het zichtbaar houden van het cultureel erfgoed (door UNESCO erkend) van de waterlinie en de bijbehorende waterstaatkundige werken:
  • Fort Vuren
  • Vesting Gorinchem
  • Dalem sluis
  • De overlaten

Wij zullen de bewoners van Oost Gorcum geïnformeerd houden over de plannen en ontwikkelingen, omdat het toch “de voortuin” is van onze wijk. Gezien de vele belangen die aan de orde zijn, willen we vooral bevorderen dat wijkbewoners geïnformeerd zijn en eventueel ook hun meningen kunnen ventileren.

Map here
 

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.