Op 8 februari 2018 is er een overleg geweest over de mogelijkheden van de noodzakelijke dijkverhoging voor het gedeelte van de dijk tussen Gorcum en Fort Vuren. De uitvoering is in handen van de Graaf-Reinald-Alliantie, waarin ook het waterschap als opdrachtgever meedoet. Uitgangspunt voor het definitieve ontwerp is de inventarisatie van wensen en mogelijkheden waar het waterschap al twee jaar mee bezig is geweest. Getracht wordt om tegen september 2018 een redelijk definitief beeld te hebben.

LIR dijkring 43

Waterschap Rivierenland maakt haast met de plannen voor een dijkversterking. Dat is naar aanleiding van een in 2014 verschenen veiligheidsstudie. Deze studie, maar ook veranderde omstandigheden sindsdien, leiden tot vragen die we als KBG-OG zouden willen stellen aan het waterschap. Oost-Gorinchem is namelijk laag gelegen in dijkring 43 en zal bij een dijkdoorbraak in deze dijkring dus altijd overlast ondervinden.

Over deze dijkverzwaring is er het afgelopen jaar uitvoerig overleg gevoerd met bewoners en betrokkenen. De laatste inbreng van de klankbordgroep Oost-Gorcum is vastgesteld in onze vergadering van 14 maart (Reactie KBG-OG Linielandschap (PDF, 77 KB)). Op 21 april zal er door alle betrokken overheden een bestuurlijke conferentie gehouden worden, waar vermoedelijk de eerste knopen worden doorgehakt over de te nemen stappen.

Door een aantal bewoners van de Waal en Merwededijk is in het kader van de inspraakprocedure over de dijkverzwaring een voorstel gedaan met de titel Ensemble Linielandschap. Aan de KBG-OG is gevraagd daar ook een mening over te geven waarvoor wij het concept-Reactie Linielandschap KBG-OG hebben geschreven. Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom. Deze kunnen aan ons worden doorgegeven Reacties daarop kunnen gegeven worden naar onze klankgroep of rechtstreeks aan het waterschap. Gelegenheid daartoe is tot eind april, want daarna worden er beslissingen genomen en zal er opdracht gegeven worden tot het maken van ontwerpen. In de volgende klankbodgroepvergadering op 14 maart gaan we dit onderwerp toelichten en onze concept bespreken. De Woelse Waard heeft vanzelfsprekend ook hiermee te maken. In het “Archief” van deze website is informatie te vinden over de actie die we daar indertijd over gevoerd hebben toen er plannen waren om daar een vluchthaven te maken voor binnenschepen.

Map here
 

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.