De plannen van Rijkswaterstaat (RWS) om binnenvaartschepen aanlegplaatsen te bieden in de Woelse Waard heeft al tot veel protest geleid. Als Klankbordgroep Oost Gorcum vinden wij het van belang ook vanuit deze wijk een standpunt kenbaar te maken aan de gemeente en RWS. Daarom onderstaande petitie en een verzoek om deze in te vullen. Belangrijk voor ons is vooral om te weten hoeveel mensen het eens zijn met deze petitie. Vul met uw mening (eens, oneens of neutraal) een eventuele opmerking in. Om mee te kunnen tellen in deze peiling ontvangen we graag uw naam, uw postcode en huisnummer. Daarmee voorkomen we dubbeltellingen en weten we of het om wijkbewoners gaat.

Update 5 februari 2015:
De gemeente is inmiddels bezig met een concept-reactie die min of meer overeenkomt met onze petitie vanuit Oost. We geven echter wel aanvullende argumenten en leveren specifiek vanuit onze wijk een standpunt. De wethouder heeft ons verzocht door te gaan met de petitie en deze begin maart aan RWS te sturen met vermelding van het aantal handtekeningen. Meer steun vanuit de bevolking kan hem goed helpen.

Lees hier de volledige zienswijze van de klankbordgroep (PDF, 52,7 kB).

De 2 belangrijkste punten uit de zienswijze zijn:

Kwaliteit van het gebied:
Het uitzicht binnen de vestigingsdriehoek is landschappelijk en toeristisch van grote betekenis. Een aantal afgemeerde binnenvaartschepen en eventueel daarvoor noodzakelijke voorzieningen zou dit uitzicht verstoren. Schepen horen hier langs te varen, maar de Waard is geen haventerrein. Naar onze mening zou verstoring van dit uitzicht ook een kapitaalvernietiging betekenen van alle investeringen in de hoogwaardige architectonische kwaliteit van de nabij de rivier gelegen bebouwing. Naast landschappelijke kwaliteiten gaat het ons ook om de toeristische en de ecologische waarde van het gebied. Denk voor het toerisme aan de vestigingsdriehoek en de Hollandse Waterlinie.

Risico's:
Binnenvaart, in het bijzonder kegelschepen, leveren een risico voor gevaarlijke explosies. Nabijheid van grote bevolkingsconcentraties zou daarom vermeden moeten worden. In deze omgeving is de gemeente Gorinchem één van de grootste bevolkingsconcentraties. Wij zijn dan ook van mening dat afmeren van kegelschepen nabij Gorinchem, dus ook in de Vluchthaven (nabij de Zwaanswal), voor zover mogelijk vermeden zou moeten worden. Dat betekent voor ons dat het niet aanleggen van ligplaatsen in de Woelse Waard, niet automatisch zou mogen leiden tot het verplaatsen van de overige aanlegplaatsen naar de Vluchthaven, al helemaal niet voor kegelschepen.

Naast deze petitie kunt u ook een mening geven op de faceboekpagina "Handen af van de Woelse waard" en op de website van de watersportvereniging Gorinchem.

Petities
1000 karakters over

Map here
 

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.