ongelijke verdeling oost west gorinchemDonderdag 3 december 2015 heeft de klankbordgroep een informatieavond met discussie georganiseerd over het bestemmingsplan voor het winkeleiland in Hoog Dalem. De gemeente is voornemens hier minder winkels toe te staan dan oorspronkelijk bedacht. Aangezien de klankbordgroep enerzijds van veel mensen hoort dat ze liever het grote winkelcentrum willen en anderzijds hoort dat veel mensen niet op de hoogte zijn van de nieuwe plannen, hebben we deze avond georganiseerd om u in de gelegenheid te stellen te horen wat deze plannen en de mogelijke bezwaren zijn.
Lees verder om de presentatie van de klankbordgroep en eventueel een voorbeeld zienswijze te downloaden. Lees ook wat De Stad Gorinchem erover bericht.

Op de avond heeft de gemeente hun plannen toegelicht en heeft de klankbordgroep in een reactie aangegeven waar zij het wel en niet eens zijn met de plannen van de gemeente (download de reactie van de KBG als PDF). Daarna was er ruime gelegenheid voor vragen en discussie in de zaal. Met de ongeveer 25 aanwezigen hebben we een energieke discussie gehad tussen voor -en tegenstanders van een groot of een klein winkelcentrum. Ook de winkeliersvereniging van Nieuw Dalem en een raadslid waren daarbij aanwezig.
De cijfers die worden gebruikt komen uit bronnen van documenten van de gemeente. Hoewel er op die documenten nog wel het een en ander valt aan te merken, is het voor het voeren van een goede discussie handiger van dezelfde bronnen uit te gaan.

De kern van het verhaal van de gemeente is dat zij erg bang zijn dat de provincie  en de Raad van State tegen een volledige winkelvoorziening zal zijn en zij vrezen dat een goede voorziening in Oost Gorinchem zal leiden tot omzetderving elders in de gemeente waardoor winkelvoorzieningen daar onder druk komen. Een bewuste herverdeling als beleid zou volgens de wethouder zelfs geld kunnen gaan kosten.

Kern van de klankbordgroep is dat er op alle voorzieningen een enorme scheefte is tussen Oost en West (West heeft meer dan 5 x zo veel winkelvoorzieningen), terwijl er in Oost meer mensen wonen. Wij vinden dat er een eerlijker verdeling in overeenstemming met de markt moet komen en dat de gemeente een visie op het functioneren van de stad moet ontwikkelen (zoals ook wettelijk verplicht op grond van de Wet ruimtelijke ordening / Omgevingswet). Vanuit dit standpunt is een verkleining van het oorspronkelijk bedoelde aantal m² winkelvoorzieningen in onze ogen niet uitlegbaar.

Als u nog bezwaren hebt tegen het huidige ontwerp-bestemmingsplan, dan kunt u nog vóór 22 december 2015 een zienswijze indienen bij B&W. Een voorbeeld voor zo'n zienswijze kunt u hier downloaden (word-document). Uiteraard kunt u deze tekst aanpassen en / of aanvullen met uw eigen woorden en argumenten.

Korte samenvatting HD infoavond 3 december 2015:

  • In termen van participatie was de informatie-avond en wat daar aan vooraf ging een succes. We zijn als klankbordgroep zeker een klankkast geweest. We hebben er aan bijgedragen dat deze (abstracte) plannen over het voetlicht zijn gebracht, besproken zijn en voor de wijk minder een verassing zullen zijn.
  • De discussie tijdens de informatie-avond bevestigde dat niet iedereen in de wijk hetzelfde denkt over een groter winkelcentrum in Hoog Dalem. Er lijkt wel een duidelijke meerderheid te bestaan voor een nieuw winkelcentrum in Hoog Dalem dat goed bereikbaar moet zijn en meer heeft te bieden dan het huidige Nieuw Dalem. De scheefheid van de voorzieningen wordt aan de lijve gevoeld in Oost Gorcum. Een behoud van buurtvoorzieningen in Nieuw Dalem naast een groter centrum in Hoog Dalem wordt belangrijk geacht.
  • Ook moet worden opgemerkt dat gaande het proces we in toenemende mate door de gemeente, in het bijzonder de wethouder Rijsdijk, serieus zijn genomen.
  • Men heeft onze argumenten beluisterd, maar zijn we ook gehoord? De eerlijkheid gebied om te zeggen dat we per saldo niet gehoord zijn op de hoofdpunten van onze eerder vastgestelde zienswijze.
  • De halvering van de hoogte van een zorgtoren naar 27 meter tijdens de eerste inspraakronde is mooi, maar het blijft de vraag of de geluiden uit de wijk bepalend zijn geweest om de plannen op dat punt aan te passen?
  • Het ontbreken van een lange termijn visie en daarop afgestemde strategie wordt eigenlijk wel onderkend. De gemeente vindt dat echter niet noodzakelijk in het kader van deze “technische aanpassing” voor het lopende bestemmingsplan. Om nu te voldoen aan de eis om beter strategisch na te denken zou volgens de gemeente heel veel geld kosten, terwijl het de bouw van het nieuwe winkelcentrum (en ook de overige onderdelen van het plan) zou kunnen vertragen. Ook denkt men dat het huidige plan wel veerkrachtig (aanpasbaar) is. Het daarover willen meedenken door de gemeente was op zich een nieuw geluid tijdens de bijeenkomst op 3 december 2015.
  • De Klankbordgroep Oost Gorcum blijft op deze punten van mening verschillen met de gemeente. De vertragingen die er tot dusver zijn opgetreden zijn zeker niet het gevolg van inspraak of van een strategische analyses. Het opstellen van een visie kan ook relatief kort en krachtig zijn. Overigens wel onder voorwaarde dat er wel geluisterd wordt naar de bewoners. Draagvlak zoeken zal minimaal 6 weken vragen. Bovendien zijn wij er van overtuigd dat het opstellen van een strategische visie veel meer veerkracht zou kunnen opleveren bij een daarop afgestemde planning. Op de lange duur zou dat een beter rendement opleveren. Neem als voorbeeld de aanpassingen achteraf van het Wiarda Beckmanplein (winkeloppervlak, parkeren, Sporthal etc.) waar de ruimtelijke mogelijkheden nu ontbreken, of denk aan wat er bij Piazzacentrum achteraf gebeurd is. Een bestemmingsplan legt nu juist de ruimtelijke mogelijkheden vast en moet dus toekomstbestendig zijn.
  • De overige punten uit de eerdere zienswijze van de klankbordgroep, zoals verkeer, parkeren, de relatie met de Evenementenhal en andere voorzieningen op het “middengebied Hoog Dalem” worden nu door de gemeente afgedaan met “dat lossen we later wel op”. Het kan zijn dat de activiteiten van de Klankbordgroep dus in een later stadium alsnog positieve resultaten gaan krijgen. Alert blijven op dat vervolg bij de uitvoering is dus zeker een opgave voor de klankbordgroep!

Onze eerste actie zal dan ook zijn om de politieke raadsfracties goed te informeren tegen de tijd dat deze wijziging van het bestemmingsplan definitief zal moeten worden vastgesteld in de Gemeenteraad.

Map here
 

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.