Gang van zaken van het bestemmingsplan Hoog Dalem, herziening winkeleiland.
De oorspronkelijke plannen voor Hoog Dalem omvatte onder meer een groot winkelcentrum met 11.500 m² winkeloppervlak en een maximale bouwhoogte van 30 meter. De nieuwe plannen gaan echter uit van een drastische verkleining van het winkelcentrum naar 6.600 m². De maximale bouwhoogte in de nieuwe plannen is 57 meter (18 verdiepingen).
Er was tot 23 juni de mogelijkheid voor het indienen van een inspraakreactie en dat hebben wij als KBG Oost Gorcum inmiddels gedaan (bekijk de PDF). In dit artikel leest u over het de stand van zaken en het vervolg van onze actie om tot betere plannen te komen.

Sinds men is gestart met de aanleg van Gorinchem Oost zijn er voornamelijk woningen gebouwd. Voorzieningen (winkels, sport, horeca, middelbare scholen) blijven in vergelijking met de oudere delen van Gorinchem sterk achter. Velen kennen de problemen bij het winkelcentrum Nieuw Dalem (Wiarda Beckmanplein) en velen gaan met de auto over de snelweg naar de andere kant van de stad boodschappen doen bij het Piazza.

Bij de oorspronkelijke plannen voor Hoog Dalem zou hier een verbetering in komen. Er zou een tweede Piazza Centre komen met 11.500 m² winkeloppervlak. De eigenaar van het winkelcentrum Nieuw Dalem vond dit uiteraard niet leuk, want die zou zijn monopolie positie kwijtraken. Deze vastgoedexploitant heeft met succes beroep aangetekend bij de Raad van State die heeft geconcludeerd dat er een procedurele fout is gemaakt in het bestemmingsplan. De gemeente moest voor dit deel van het bestemmingsplan zijn huiswerk opnieuw doen.

Om nu een betere kans te hebben heeft de gemeente wel heel drastische maatregelen genomen; het aantal m² wordt nu bijna gehalveerd van 11.500 m² naar 6.600 m². Dit terwijl het rapport dat ze als argumentatie gebruiken aangeeft dat er meer ruimte mogelijk is. Bovendien gaat het rapport alleen uit van de bestaande marktruimte. Er wordt geen visie neergelegd op een ideale spreiding van voorzieningen over de hele stad (een structuurvisie of een detailhandelsstructuur) en er wordt ook geen ruimte gecreëerd voor gezonde concurrentie.

Behalve deze halvering van voorzieningen is er ook een verdubbeling van de bouwhoogte in de plannen. Was het oorspronkelijke plan nog 30 meter, nu is dat 57 meter (plus 10% vrijstellingsmogelijkheid is dat dus ruim 60 meter).

Mensen die dit weten (bijvoorbeeld uit de krant of via de klankbordgroep Gorinchem Oost (www.oostgorcum.nl) zijn het niet eens met deze twee verslechteringen. Veel mensen die het nog niet wisten en die het voor het eerst horen, reageren geschokt. Het is echter nog lang niet te laat.
Vooruitlopend op de formele procedure is nu de inspraak op het voorontwerp afgerond. B&W zullen nu op basis van deze inspraakreactie gaan werken aan nieuwe plannen. Wi hebben op een aantal punten om nader onderzoek gevraagd en vooral ook om overleg met de direct betrokkenen. Er is nog steeds tijd om je mening te laten horen dus. Als veel inwoners van Gorinchem Oost laten horen dat ze het niet eens zijn met de plannen, dan kunnen onze volksvertegenwoordigers in de raad dat signaal niet zomaar naast zich neerleggen. Daarom willen we de komende tijd ook zoveel mogelijk wijkbewoners uitnodigen om hun mening te geven over de onderwerpen, zoals wij die in onze inspraakreactie  (bekijk de PDF) aan de orde hebben gesteld.

De gemeente start naar verwachting in september 2015 met een formele procedure. Dan kunnen belanghebbenden (bewoners van Gorcum Oost) een formele zienswijze indienen en later (waarschijnlijk december) eventueel zelfs bezwaar en beroep.

Map here
 

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.