Update 5 februari 2015
Inmiddels heeft in het AD een artikel gestaan (27 januari, pdf, 386 kB) waarin de directeur van Waardlanden, Ton Versteeg, aankondigt dat de introductie van VANG in Gorinchem wordt uitgesteld en dat er eerst in Leerdam wordt begonnen. Motief: “Gorinchem heeft voor een procedure gekozen waarbij de bezwaarmogelijkheden veel tijd in beslag kan nemen.” Wij vragen ons nu af of de directeur van Waardlanden daarmee wel of niet positief staat tegenover inbreng van burgers zoals door de Klankbordgroep Oost Gorcum gegeven? Zoals gezegd heeft hij na de uitspraken van de Gemeenteraad op 3 februari nu weinig keus meer. Tevens heeft, mede dankzij de initiatieven van de KBG-OG de gemeenteraad van Gorinchem op 3 februari in grote meerderheid aangedrongen op een verbetering van de communicatie over de introductie van VANG door Waardlanden.

15 januari 2015

Dankzij de recente schriftelijke reacties van Sharon van der Spek (projectleider VANG, Waardlanden) op onze vragen is er meer duidelijkheid. Belangrijk is:

 • Na 3 maart 2015 zal B&W van de gemeente Gorinchem besloten hebben over de criteria van de invoering in de gemeente.
 • Vanaf dat moment zullen kaarten beschikbaar komen met de voorgestelde locaties voor nieuwe ondergrondse containers.
 • Ook zullen de data bekend worden van inloopavonden, waar men voorlichting zal gaan geven.

Hieronder staat de reactie van Waardlanden en gemeente Gorinchem op de vragen en opmerkingen die uit de enquete naar voren zijn gekomen.

 • Hoe wordt zwerfvuil voorkomen?

  Zwerfvuil kan ontstaan doordat mensen het vuil er niet in gooien, maar ernaast zetten, bijvoorbeeld omdat de containers vol zijn of omdat er per aanbieding moet worden betaald. In de regio waar Waardlanden het afval inzamelt, wordt geen diftar ingevoerd. Er hoeft niet betaald te worden per restafvalaanbieding en alle ondergrondse containers blijven zonder sleutel te openen. Het aantal containers is berekend op basis van het verwachte afvalaanbod waarbij al wel rekening wordt gehouden met een betere afvalscheiding. Door de ledigingsfrequentie aan te passen, kan per containerlocatie en kan per week piekaanbod opgevangen worden. Momenteel is slechts 16 procent van het restafval uit Gorinchem ook echt restafval. Dit afval, wat resteert na afvalscheiding, kan naar ondergrondse containers worden gebracht. Voor het beeld: een vuilniszak weegt circa 6 kilo. Gezien het landelijke doel van 100 kilo restafval per inwoner, betekent dit per inwoner per jaar 17 vuilniszakken. Gemiddeld wonen er 2,3 mensen in een huis. Dat leidt tot 39 zakken in een jaar per huishouden (1 zak per 9 á 10 dagen). Nu wordt er gemiddeld in de regio 253 kilo restafval per inwoner per jaar aangeboden. Dat is circa 42 zakken per inwoner en circa 97 zakken in een jaar per huishouden (1 zak om de 3 á 4 dagen). Er is dus nog een aanzienlijke verbetering mogelijk.
 • Hoe wordt geluidsoverlast voorkomen?

  Ondergrondse containers voor afvalinzameling is een beproefd en veel toegepast systeem. De containers zijn voor huishoudelijk afval, zijn bedoeld om in woongebieden te plaatsen en zijn derhalve voorzien van geluidsdempingen.
 • Zijn de containers af te sluiten gedurende bepaalde tijden?

  De ondergrondse containers zijn afsluitbaar, en bijvoorbeeld met Oud & Nieuw sluit Waardlanden alle containers af.
 • Moeten we meer gaan betalen?

  De kosten voor het afvalbeheer vallen onder de afvalstoffenheffing. Deze heffing legt de gemeente ieder jaar op. Voor de tarieven kan de gemeentelijke website worden geraadpleegd.
 • Verandert de kostenopbouw?

  In de regio waar Waardlanden het afval inzamelt, wordt geen diftar ingevoerd. Er hoeft niet betaald te worden per restafvalaanbieding en alle ondergrondse containers blijven zonder sleutel te openen. De kosten voor het aanbieden van afval vallen onder de afvalstoffenheffing. Er is geen aparte betaling voor afvalsoorten.
 • Hoe wordt geuroverlast voorkomen?

  Het afval wordt onder de grond opgeslagen. De temperatuur is daar constant en het afval in de container zal niet gaan stinken. Belangrijk is dat het afval in dichtgeboden vuilniszakken wordt aangeboden. Verder worden de containers regelmatig door Waardlanden gewassen en schoongemaakt.
 • Hoe wordt overlast door ongedierte voorkomen?

  De containers zijn afgesloten en daar kunnen geen dieren bij komen (zoals ratten, muizen, etc). Wel kan er ongedierte uit de container komen (maden, vliegen) als er bijvoorbeeld vleesresten los in de container gedaan worden.
 • Wat doet men bijvandalisme?

  Het kan voorkomen dat ondergrondse containers kapot worden gemaakt. Als de gemeente en Waardlanden daar een melding over ontvangen, dan wordt passende actie genomen.
 • Wat wordt er tegen afvaltoerisme gedaan?

  Dit zou voor kunnen komen, net zoals in de huidige situatie.
 • Hoe zit het met de kosten voor reiniging?

  De kosten voor het afvalbeheer vallen onder de afvalstoffenheffing. Deze heffing legt de gemeente ieder jaar op. Voor de tarieven kan de gemeentelijke website worden geraadpleegd.
 • Per wanneer zijn de veranderingen?

  update (5 februari 2015): Inmiddels is bekend, dat de introductie van het systeem in Oost Gorcum zal worden uitgesteld tot de 2e helft van 2015. De veranderingen gaan wijk voor wijk en zodra de verandering aanstaande is, ontvangen betrokkenen thuis een brief. Gorinchem zal in de eerst helft van 2015 over gaan van afval naar grondstof.

Reactie van Waardlanden op opmerkingen naar aanleiding van het vrije opmerkingen-veld:

 • Dit kost mij meer moeite terwijl het aantal kliko's hetzelfde blijft

  Het extra scheiden van afval is inderdaad extra moeite. Het idee is dat deze moeite genomen wordt om het milieu te verbeteren en een beter milieu achter te laten voor de volgende generatie.
 • Ondergrondse containers zijn positief voor het straatbeeld

  Ondergrondse containers zijn inderdaad positief voor de uitstraling van de openbare ruimte. Dit in vergelijking met bovengrondse verzamelcontainers. Het netste zijn minicontainers omdat deze alleen op de inzameldag in de openbare ruimte mogen staan.
 • Kliko's kunnen gevaarlijk zijn

  Er van uitgaande dat met gevaarlijk het wegwaaien van minicontainers wordt bedoeld, kan vermeld worden dat Waardlanden containers op de dijken na lediging neerlegt. Verder is er een rol voor de eigenaren van de containers. De containers moeten op de inzameldag weer binnen gehaald worden.
 • 1.Gescheiden ophalen is duurder en veroorzaakt meer CO2 uitstoot. Beter alles in 1x ophalen en nascheiden.

  Met nascheiden wordt niet het gewenste milieueffect bereikt. Er zijn diverse studies gedaan naar gescheiden inzameling aan de bron en nascheiding. Er is geen eensluidend antwoord op de CO2 uitstoot vraag. Daarbij heeft de verwerker waar de regio het afval naar toebrengt geen nascheidingsmogelijkheden en omdat de gemeenten aandeelhouder zijn van de verwerking is er ook een aanleverplicht voor afvalstromen. De gemeente volgt dan ook het landelijke beleid van gescheiden inzameling en het streven om op 100 kilo restafval per inwoner per jaar uit te komen.
 • Prima idee, beter voor het milieu

  Door omgekeerd inzamelen, neemt het restafval af. Dit leidt tot minder verbranding van restafval en tot meer hergebruik van grondstoffen.
 • De aankomende veranderingen waren mij niet bekend

  Zodra de veranderingen in de wijk aan de orde zijn, krijgen alle betrokkenen een brief thuis. Ook zal er vanuit de gemeente een informatiefolder worden uitgegeven. Verder informatie volgt in het gemeentenieuws op de website van Waardlanden: www.waardlanden.nl  inwoners  vang
 • Graag beslissing eerst overleggen met betrokkenen/ Inspraak in locatie containers

  Waardlanden selecteert samen met de gemeente geschikte plekken voor ondergrondse containers. Zodra de locaties afgestemd zijn en aan de technische eisen voldoen, worden ze door het college vastgesteld en daarna ter inzage gelegd. Alle betrokkenen kunnen dan een reactie geven op de voorgenomen ondergrondse containerlocaties. Dit kan tijdens een inloopavond, telefonisch en schriftelijk (brief of e-mail). Publicatie van de locaties zal in het gemeentenieuws plaatsvinden en de plattegronden zullen digitaal te raadplegen zijn op de website van de gemeente en in gedrukte vorm in het stadhuis.

Map here
 

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.