18 december 2014

Buurtbewoners in Laag Dalem-oost zijn per brief uitgenodigd de enquête op de website in te vullen. De brief is aan 425 huishoudens verspreid. Op moment van schrijven zijn er 70 ingevulde enquêtes. Dit document vat de resultaten hiervan samen.

Algemene Samenvatting

De invoering van een nieuw afvalinzamelingssysteem leeft onder de buurtbewoners: de response op een 1-malige uitnodiging is ruim 16 % en een overgrote meerderheid wil weten waar en hoeveel ondergrondse containers er komen en wil hier ook inspraak in. Over het algemeen vindt men deze containers best een goed idee: op de vraag "Welke ondergrondse containers zou u extra in de buurt willen hebben?", zijn er 20 antwoorden met "geen". Een grote meerderheid wil dus 1 of meer ondergrondse containers in de buurt. Een container voor glas wordt hier het meest genoemd.
Er worden ook zorgen ge-uit: met name overlast door zwerfvuil wordt als mogelijk probleem gezien.

update (15 januari 2015): inmiddels is Waardlanden met een reactie gekomen op de onderstaande vragen en opmerkingen.

Verspreidingsgebied brief

Het betreft het noordelijke deel van Laagdalem-oost, grofweg vanaf de Multatulistraat naar de Muzenlaan met omliggende straten.
Specifiek is de brief huis-aan-huis verspreid in de volgende straten: Aart van der Leeuwstraat, Balletstraat, Danshof, Eposhof, Jacob van Looyhof, Komediestraat, Louis Couperushof, Louwrens Penningstraat, Lyriekstraat, Multatulistraat, Muzenlaan, Muziekstraat, Oltmanshof, Poezieplantsoen, Prozastraat, Retoricahof, Theaterhof, Toneelstraat, Zangstraat.

Vragen naar aanleiding van het vrije opmerkingen-veld

Van de 70 reacties, hebben er 46 gebruik gemaakt van het vrije invulveld. Dit is een samenvatting van de vragen. Deze lijst is gewogen: de meestgestelde vragen staan bovenaan.

 • Angst voor zwerfvuil door:
  • per aanbieding te moeten betalen;
  • onvoldoende capaciteit van de containers.
 • Angst voor geluidsoverlast. Zijn ze af te sluiten gedurende bepaalde tijden?
 • Hoe zijn de kosten opgebouwd? Per kg of per aanbieding?
 • Angst voor geuroverlast;
 • Angst voor ongedierte;
 • Angst voor vandalisme;
 • Angst voor afval-toerisme (inwoners van elders komen hier hun afval brengen omdat dat hier vrij is, maar bij hun betaald);
 • Wat zijn de kosten (dus niet de opbouw, maar de hoogte);
 • Hoe zit het met kosten voor reiniging?
 • Per wanneer zijn er veranderingen?


De volgende lijst somt de opmerkingen op. Deze lijst is ongewogen:

 • Dit kost mij meer moeite terwijl het aantal kliko's hetzelfde blijft;
 • Ondergrondse containers zijn positief voor het straatbeeld;
 • Kliko's kunnen gevaarlijk zijn;
 • Gescheiden ophalen is duurder en veroorzaakt meer CO2 uitstoot (zie dit artikel). Beter alles in 1x ophalen en nascheiden.
 • Prima idee, beter voor het milieu;
 • De aankomende veranderingen waren mij niet bekend;
 • Graag beslissing eerst overleggen met betrokkenen;
 • Inspraak in locatie containers.

Samengevatte antwoorden op de meerkeuzevragen:

Vraagt u zich ook af of er extra ondergrondse containers komen?

Nee: 4.

Ja: 66

indien ja, wilt u weten hoeveel?

Nee: 6.

Ja:64

en wilt u weten waar?

Nee: 1.

Ja:69

Wat vindt u van het aantal soorten containers op eigen grond?

Goed: 41

Meer: 4.

Minder: 18.

Onverschillig: 2.

Niet ingevuld: 5.

Welke containers zou u extra op eigen grond willen hebben?

Glas: 2.

Grijs: 6.

Groen: 16.

Blauw: 7.

Rest: 9.

Welke containers zou u van eigen grond kwijt willen?

Geen:39.

Blauw: 17

Grijs: 17

Groen: 15

Welke ondergrondse containers zou u extra in de buurt willen hebben?

Geen: 20

Blauw: 17

Glas: 27

Grijs: 19

Groen: 8

Plastic: 23

Map here
 

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.